Medycyna pracy

Medycyna pracy

CEN-MED Specjalistyczny Ośrodek Badań i Porad Lekarskich  zapewnia kompleksową, specjalistyczną opiekę medyczną dla przedsiębiorstw. Świadczenia medyczne z zakresu medycyny pracy realizowane są w oparciu o aktualne przepisy Ustawy o służbie medycyny pracy, na zasadach określonych w ustawie Kodeks Pracy oraz w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia.

Lekarze medycyny pracy prowadzą:

 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne),
 • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • badania uczniów, studentów i doktorantów,
 • badania osób pracujących w warunkach morskich, podwodnych,
 • badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • badania dla pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (np. operatorzy urządzeń i maszyn, prace na wysokości powyżej 3 m),
 • badania kierowców i kandydatów na kierowców,

Oferujemy kompleksową opiekę dla zakładów pracy:

 • przegląd i opis stanowisk pracy,
 • udział w komisji BHP,
 • rozpoznawanie czynników szkodliwych i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy ,
 • profilaktykę zdrowotną – szczepienia przeciwko np. grypie, WZW.

W Poradni przyjmują:

 • lek. med. WOJCIECH RICHTER – specjalista medycyny pracy i rehabilitacji medycznej
 • lek. med. WIESŁAW SMOLICHA – specjalista chorób wewnętrznych i medycyny pracy
 • lek. med. GRZEGORZ MOSUREK – specjalista chorób wewnętrznych i medycyny lotniczej
 • lek. med. MACIEJ BROSZKIEWICZ – specjalista otolaryngologii
 • lek. med. BEATA KOJ – specjalista neurolog
 • lek. med. BEATA JANKOWSKA – GOSTKOWSKA – specjalista neurolog
 • lek. med. URSZULA TOMCZAK – specjalista okulistyki
 • lek. med. MARCIN TRZEPACZYŃSKI – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA I BADAŃ KIEROWCÓW

W Pracowni przyjmują:

 • mgr EDYTA ROZIŃSKA – psycholog
 • mgr MARTYNA SOBCZYK – psycholog