Pracownie

Pracownie

PRACOWNIA FIZJOTERAPII - NFZ/KOMERCJA01

W Pracowni przyjmują:

NINA JONCZYKmgr fizjoterapii

MAGDALENA WANIEKmgr fizjoterapii

ROBERT SZULIK mgr fizjoterapii

PAWEŁ HAMRYSZAK mgr fizjoterapii

AGNIESZKA SKIBAtechnik masażysta

Zakres udzielanych świadczeń:

 • konsultacje rehabilitanta
 • diagnostykę funkcjonalną
 • masaż: klasyczny, rozluźniający, limfatyczny
 • fizykoterapię: diatermia krótkofalowa, laseroterapia, ultradźwięki, prądy (tens, diadynamiczne, galwaniczne, interferencyjne), pole magnetyczne, sollux
 • terapię manualną
 • kinesiotaping
 • kinezyterapię: ćwiczenia, wyciągi
 • hydroterapię
 • krioterapię
 • okłady borowinowe

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA I BADAŃ KIEROWCÓW- KOMERCJA02

W Pracowni przyjmują:

mgr EDYTA ROZIŃSKA

– psycholog

Konsultacje psychologiczne w zakresie badań:

 • dla wszystkich stanowisk górniczych, w tym również badań górników strzałowych
 • kierowców przewozu rzeczy, osób, pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz kierowców starających się o nową kategorię prawa jazdy
 • kierowców pojazdów służbowych w ramach kategorii B prawa jazdy
 • operatorów maszyn i urządzeń takich jak wózki widłowe, suwnice, koparki, ładowarki, dźwigi itp.
 • do wydania pozwolenia na broń
 • prokuratorów, sędziów, komorników, kuratorów, detektywów
 • pracowników ochrony osób i mienia

 

mgr MARTYNA SOBCZYK

– psycholog

Konsultacje psychologiczne w zakresie leczenia:

 • zaburzeń lękowych i depresji
 • zaburzeń nastroju
 • kryzysów emocjonalnych, rodzinnych i partnerskich
 • zaburzeń osobowości
 • stresu
 • zaburzeń psychosomatycznych
 • trudności w relacjach międzyludzkich

PRACOWNIA RTG03

Kierownik pracowni:

lek. med. WOJCIECH RICHTER

 

Technicy obsługujący pracownię:

BEATA BATÓG – starszy technik RTG

MAGDALENA GRANEK – starszy technik RTG

 

Dostrzegając potrzeby naszych pacjentów wykonujemy badania diagnostyczne:

 • na podstawie skierowania od lekarza prowadzącego udzielającego świadczeń w Naszym Ośrodku,
 • płatne – na życzenie pacjenta (konieczne jest skierowanie od lekarza zgodnie z Ustawą z dnia 29.11.2000 r. – Prawo atomowe [Dz. U. z 2021 poz. 1941]).

Przeciwwskazaniem do badania RTG jest ciąża.

Wykonujemy zdjęcia RTG:

 • czaszki
 • zatok
 • klatki piersiowej
 • kończyn górnych
 • kończyn dolnych
 • kręgosłupa
 • miednicy

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

PRACOWNIA AUDIOMETRYCZNA04

Pracownia audiometryczna

W Naszej pracowni wykonujemy badania audiometrii tonalnej.
Audiometria tonalna to badanie słuchu, dzięki któremu można dowiedzieć się, czy przyczyna niedosłuchu jest zlokalizowana w uchu środkowym, wewnętrznym, czy dalszych odcinkach drogi słuchowej. Możesz je także zrobić, jeśli w pracy jesteś narażony/a na czynniki uszkadzające narząd słuchu (hałas, wibracje, związki chemiczne).
Audiometria określa próg słyszenia tonów o różnej częstotliwości oraz bada cechy słyszenia nadprogowego, takie jak: zmęczenie słuchowe, zdolność rozróżniania przyrostów natężeń, rozróżniania niewielkich zmian częstotliwości itd.

Najczęstsze wskazania do wykonania tego badania słuchu to:

 • podejrzenie niedosłuchu przewodzeniowego
 • podejrzenie niedosłuchu odbiorczego
 • urazy głowy

Audiometria tonalna: przebieg badania

Przeprowadza się ją w specjalnie izolowanym i wytłumionym pomieszczeniu (tzw. kabinie ciszy). Trzeba odpowiadać po każdorazowym usłyszeniu dźwięku, który jest generowany z audiometru do specjalnych słuchawek. Odpowiedzi mierzy się w poszczególnych częstotliwościach i natężeniach dźwięku. Wynik podawany jest w postaci krzywych, tzw. audiogramów, obrazujących schorzenia narządu słuchu i wielkość upośledzenia słuchu. Audiogram może wskazać dokładnie także wielkość ubytku słuchu dla konkretnych częstotliwości.