O nas

O nas

CEN-MED Sp. z o.o.
CEN-MED Specjalistyczny Ośrodek Badań i Porad Lekarskich
Siedziba spółki mieści w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 12d
NIP: 626-275-81-55
REJESTR: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000214650
Kapitał zakładowy: 1 462 850 ,00 zł opłacony w całości.

Cen-Med Specjalistyczny Ośrodek Badań i Porad Lekarskich istnieje od 2004 roku.
Jesteśmy podmiotem leczniczym oferującym szeroki zakres usług medycznych.
Podstawowymi celami działania spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, obejmujących:

  • badania lekarskie kandydatów na ratowników górniczych, ratowników górniczych, zgodnie z obowiązującą Metodyką badań lekarskich i psychologicznych oraz kryteriami
    i zasadami oceny zdolności do pracy w ratownictwie górniczym,
  • badania profilaktyczne (na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy) – pracownicze kandydatów na ratowników i ratowników górniczych, profilaktykę zdrowotną oraz opiniowanie
    i orzekanie o stanie zdrowia,
  • badania kierowców,
  • świadczenie usług medycznych w ramach umów zawartych ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • świadczenie usług komercyjnych,
  • współpraca z największymi prywatnymi ubezpieczycielami w Polsce. 

Stale poszerzamy zakres świadczonych usług, inwestujemy w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, dzięki czemu dysponujemy bogatym zapleczem diagnostycznym, co umożliwia nam sprawną i skuteczną diagnostykę pacjenta.

W poradniach specjalistycznych świadczymy kompleksową opiekę medyczną zapewniając pacjentom dostęp do lekarzy reprezentujących wiele specjalności medycznych. Zatrudniamy doświadczonych lekarzy o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

 Prezes Zarządu – mgr Adriana Porębska

Prokurent – Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu “Cen-Med” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu  
Klauzula informacyjna